integra depo

işveren: integra group   /  yıl: 2017  /  alan: 1.500m²   /  lokasyon: zaandam, hollanda   /  durum: devam ediyor

metal asma tavan üreticisi İntegra için tasarlanan depo + showroom yapısı, firmanın mevcut yönetim binasının karşı parselinde, nehir hattı boyunda yer alan uzak eklentisdir. Basit geometrik dikdörtgen form üzerinde kurgulanan plan şeması, yapıya kurumsal katkısı hedeflenen ikonik niteliği arttırabilmek amacıyla, yeniden yorumlanmıştır. Ortaya çıkan ürünün kabuk tasarımı, firmanın metal plaka üretim performansının bir yansımasıdır. Devingen piyasa koşullarına karşı yapının kullanım esnekliğini çeşitlendirebilmek adına strüktürel kurgusu, ilave hizmet alanları yaratabilecek şekilde bugünden tasarım sürecinde ele alınmış, büyüme senaryolarına uygun plan şemaları oluşturulmuştur.

 
BCN_DESIGNSTUDIO_integra-plan-1.kat_tr.jpg