ortaköy yayla evleri

işveren: inta inşaat ltd   /  yıl: 2017  /  alan: 5.600   /  lokasyon: muğla - ortaköy, türkiye   /  durum: devam ediyor

bu proje, gayrimenkul geliştirme ile ona dair kentsel/mimari tasarım yaklaşımlarından farklı olarak, yayla kültürüne komşu köy yerleşiminin, mevcut dokusuna entegre olabilmiş bir yaşam alanı kurmayı hedeflemektedir. tasarım dinamikleri yerel yapı tipolojilerinden öykünerek, köy mimarisini irdeler ve günümüze taşır. konsept kurgu, ön ve arka bahçelerinin etrafındaki duvarlarla konturlanmış beş farklı tipte konut yapısı ve bu yerleşimleri yaya yolu ile birbirine bağlayan sokaklardan oluşur. taş duvarlar ve sıvalı yüzeyler gibi yerel yapı dokuları projenin kavramsal anlamını belirginleştirir. yerleşimdeki 31 ev ve iki adet meydan kendisini köyün dinamik bir parçası olarak tarifler.

 

/ yerleşim planı

tasarım, planlanmış bir kurgu hissiyatını vererek meydancıklar ve dar sokakları çevreleyen farklı tiplerdeki yapılarla tipik bir köy yerleşiminden öykünmektedir. yöresel mimari silueti korunarak çağdaş mimari ve yaşam alanlarının kurgulanması hedeflenmiştir. 

 
 

/ sokaklar

köy yaşamına yeni söylemler getirerek eklentiler yaparken, doğru tasarlanmış sokaklar ile beraber kamusal ve yarı kamusal alanlar yaratmak kaçınılmazdır. sokaklar öncelikli olarak yaya kullanımı hedefiyle kamusal alanlar yaratırken, trafiksiz gündelik yaşama hizmet etmektedir. acil durumlarda konutlara ulaşım amacıyla bu sokaklar araçlara açılabilmektedir.

 
 

/ meydanlar

işleyebilen topluluk hareketi için sokaklar kadar meydanların da önemli katkısı bulunmaktadır. yerleşim planında konut gruplarının merkezine ulaşılabilir iki adet meydan konuşlandırılmıştır. bu meydanlar trafiğe kapalı olduğu için yerel halk ve site sakinleri için toplanma ve kaynaşma alanı olarak tariflenmiştir. uzun dönemde 811 nolu parselin de bu planlamaya dahil olarak tüm yaya yollarının birbiriyle bağlantı kurması mümkündür.